گۆلمه‌جه {10} (جوك)

یازار : اورمولو

+0 بَیَن
«حَسوْ»نون باشێنا گۆللـه دَیَر، ایكی ساعات‌دان سوْنرا اؤلر... باخێب گؤرَرلر بوُ ایكی ساعات‌دا گۆللـه بئینی‌نی (مغزی‌نی) آختارێرمێش!حس
وْدان تصدیق (گواهینامه) ایمتیحانێن‌دان قایێدان باش سوْروشارلار: ایمتیحان نئجه ایدی؟
_ : فضا چ
وْخ معنوی ایدی!
_ : نئجه یان
ێ؟؟
_ : من ماش
ێنی چؤنده‌رَنده، هامێ دئییردی «یا اباالفضل!».
حسو اؤلَر؛ اوْ دۆنیادا سوْروشارلار: نئجه اؤلدۆن؟
_ : والله س
ۆت ایچیردیم.
_ : س
ۆت قوْخموش ایدی؟
_ : ی
وْخ بابا، قانماز اینك اَیلَشدی!

  • [ ]