گۆلمه‌جه {11} (جوك)

یازار : اورمولو

+0 بَیَن
ائلچی‌لیك:
ق
ێزێن آتاسێ: خان اوْغلان بیلیم یوُردوُنا (دانیشگاها) دا گئدیر؟
ا
وْغلانێن آتاسێ: موسافیر دۆشسه به!بیمه مسئولو: اینشالله بیمه‌زی هئچ واقت ایشلَتمه‌یه‌سیز.
كبلای
ێ: اینشالله آلدێغێز پوُلدان خئییر گؤتۆرمه‌یه‌سیز!خ
ێتای‌لێ (چین‌لی) بیر یوْلداشێم وار ایدی. یازێق مریض‌له‌دی، گئتدیم گؤرۆشۆنه. مریضخانادا تختینین قێراغێندا دوُرموُشدوُم؛ گؤردۆم سسی توُتوُلا-توُتوُلا دئییر: «چینگ اوكسی زینگ شـــــــــــیو...» رحمت‌لیك نئچه مرتبه بوُنوُ دئییب اؤلدو... بیر خێتای‌جا باجاران‌دان اوْ سؤزۆن آنلامێنێ (معنی‌سی‌نی) سوْردوُم؛ دئمه رحمت‌لیك دئییرمیش: «مازالاخ (!) آیاغێوێ اوكسیژن شیلنگیندن گؤتـــــــــــــۆر...!»


  • [ ]