گۆلمه‌جه {12} (جوك)

یازار : اورمولو

+0 بَیَن
حسوْدان سوْروشولور: نه‌یه جوْراب‌لارێوێن بیری آغ دێر بیری یاشێل؟؟
دئییر: والله بیلمیرم بو نه ایش دیر، ائله ائوده ده بیر ج
ۆت آغ-یاشێل جورابێم وار!-: هانسێ عبادتی داها آرتێق سئویرسن؟
-: ا
وْروج.
-: نه‌یه؟
-:
تكجه اوروجو یئمك اوْلور!
حسو بیر وانت دوْلو مال-داوار گؤرور، دئییر: اینانێرام نوح اوْلا، گمینی ساتێب نئیسان آلێب!

  • [ ]