پنیر

یازار : اورمولو

+0 بَیَن
ماللانصرالدین سۆفره باشێـندا آروادێ‌نا دئدی: پنیر گتیر کی پنیر کهلیگی (معده‌نی) گۆج‌لندیریب، گؤیلۆ آچێر.
آرواد
ێ دئدی: پنیر یوْخوموز دور.
ماللا دئدی: داها یاخش
ێ؛ پنیر کهلیگی زوْرا سالێـب، دیش‌لری لاخلادێر.
آرواد
ێ دئدی: بوُ ایکی سؤزدن هانسێ‌نا اینانێـم؟؟؟
ماللا دئدی: پنیر تاپ
ێـلسا بیرینجی‌یه، تاپێـلماسا ایکینجی سؤزه.


  • [ ]